COLLOC - A strong connection

Persondatapolitik

Det er vigtigt, at du føler dig tryg ved at handle med COLLOC ApS. Vi respekterer og beskytter dit privatliv.

COLLOC ApS
Blomstervej 3
8381 Tilst
CVR: 12606044

(herefter benævnt COLLOC) er ansvarlig for at indsamle, behandle og opbevare dine persondata.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

COLLOC indsamler navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer samt de oplysninger i form af tekst, billeder og svar på spørgsmål, som du måtte give os via personlig henvendelse, telefon, mail, hjemmesideformularer eller til ansatte i COLLOC.

Hvis du handler på vores webshop, indsamles og behandles typisk følgende typer af oplysninger: et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login, tilmelding af nyhedsbrev eller ved køb.

 

Hvad er formålet med at indsamle persondata?

Salgshenvendelser

Ved henvendelse til COLLOC via telefon, mail, personlig henvendelse eller onlineformularer, vil du kunne forvente at blive kontaktet efterfølgende. Alt efter hvilke persondata, du har afgivet, vil du kunne forvente at blive kontaktet på mail, telefon eller evt. pr. brev.

De persondata vi indsamler, er nødvendige for at kunne

  • svare på din henvendelse
  • levere aftalte ydelser/varer/services
  • yde optimal kundeservice
  • følge op, afslutte og evaluere forløbet
  • udvikle vores forretning

Markedsføringsmateriale

Vi fremsender kun markedsføringsmateriale, nyhedsbreve, prøver, brochurer mv. til dig, hvis du selv har bedt om det, og du kan når som helst meddele, at du ikke længere ønsker at modtage noget fra os, hvilket vi naturligvis respekterer.

Jobansøgninger

Hvis du uopfordret ansøger om et job hos COLLOC, opbevarer vi kun din ansøgning, hvis du udtrykkeligt giver tilladelse hertil. Hvis COLLOC søger medarbejdere, vil vi informere om vores persondatapolitik i den forbindelse.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til?

Vi deler oplysningerne om dig med

– vores leverandører af IT-services (databehandlere)
– fragtfirmaer, der skal levere varer til dig
– ekstern revisor
– google
– offentlige myndigheder såfremt det er påkrævet i henhold til lov

Hvordan opbevarer vi dine persondata og hvor længe?

Vi opbevarer dine persondata, så kun relevante medarbejdere hos COLLOC har adgang til dem. Vores sikkerhedsprocedurer vil løbende blive gennemgået og vurderet, så vi kan tage højde for relevante og nye teknologier og metoder.

Vi lagrer dine persondata så længe det kræves for at kunne opfylde de formål, der er defineret i denne persondatapolitik fra COLLOC med mindre længere lagringsperiode er påbudt eller tilladt ved lov.

Hvad er dine rettigheder?

Hvis du ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om dig, har du en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle du vælge at gøre en af dine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig, kan du rette henvendelse via e-mail på de@colloc.dk.

Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Retten til indsigt

Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig. Såfremt vi behandler personoplysninger om dig, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning

Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan du i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke du ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Du har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver COLLOC ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger du selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Du er altid velkommen til at henvende dig til COLLOC, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

Ændringer i denne persondatapolitik

COLLOC kan til enhver tid revidere eller opdatere denne persondatapolitik. Vi offentliggør til enhver tid den nyeste version på vores hjemmeside. Vi anbefaler derfor, at du læser persondatapolitikken med jævne mellemrum.

Kontakt

Dette website ejes og drives af COLLOC, og enhver henvendelse vedr. persondatapolitik kan rettes til de@colloc.dk.

Denne persondatapolitik er sidst opdateret 8.3.2022.